Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

JEP! Kids, gevestigd aan Ierlandstraat 14A, 5171 PD Kaatsheuvel in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. ( dit adres is geen bezoekadres)

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Indien je contact met ons opneemt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om dat contactverzoek te beantwoorden.

Indien je onze boeken koopt, verwerken wij jouw persoonsgegevens om die boeken te kunnen leveren en factureren.

Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over nieuwe producten, prijswijzigingen, etc.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
  • Gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van jouw contactverzoek
  • Uitvoering van een overeenkomst indien je producten bij ons koopt
  • Toestemming indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen
  • Voldoen aan wet- en regelgeving indien wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens te verwerken

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld.

Indien je contact met ons opneemt, bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal een jaar in het kader van ons kwaliteitsbeleid. Anders gezegd: we leren van ieder contact en we kijken wel eens terug naar wat er het afgelopen jaar allemaal gebeurd is.

Indien je onze producten koopt, verwerken wij jouw persoonsgegevens tot drie jaar na de laatste bestelling, behalve die gegeven die we vanwege de fiscale wetgeving zeven jaar moeten bewaren.

Indien je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, verwerken wij jouw persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft via de onderaan in iedere nieuwsbrief opgenomen uitschrijfmogelijkheid.

Daar kunnen we kort over zijn: wij verkopen je gegevens niet aan derden. En aangezien we onze boeken zelf maken en leveren, hoeven we geen persoonsgegevens door te geven aan een andere partij dan PostNL die de bezorging doet.

Nee. Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@jep-kids.com. Dan verwijderen wij deze gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JEP! Kids. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek om een van die rechten uit te oefenen sturen naar privacy@jep-kids.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen wij om identificatie. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar altijd binnen vier weken.

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en hebben dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@jep-kids.com.

Als je niet tevreden bent over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten. Tevens heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens en voor België de Gegevensbeschermingsautoriteit

De huidige privacyverklaring heeft versienummer 1.1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je gebruik maken van het contactformulier of een e-mail sturen naar privacy@jep-kids.com.